Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Dreamtigers

Dreamtigers yw project newydd mawr Ffotogallery, lle mae artistiaid a gwneuthurwyr celf proffesiynol o India a Chymru yn cydweithio ar greu a chyflwyno gwaith newydd sy’n adlewyrchu sut y mae creadigrwydd, technoleg ac ymdeimlad o’r newydd o hunaniaeth genedlaethol yn llunio bywydau cenedlaethau i ddod mewn cymdeithas fyd-eang

Credyd photo Kanu Gandhi / © The Estate of Kanu Gandhi
Credyd photo Kanu Gandhi / © The Estate of Kanu Gandhi

Defnyddir ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens i archwilio’r ‘India go iawn’ a’r llall sy’n llawn mor bresennol a phwysig – yr India Ddychmygol sydd wedi esblygu’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf a thrawsnewid ei hun yn y parth cyhoeddus ac ym meddyliau Indiaid. Bydd Dreamtigers yn dangos Cymru hithau fel cenedl sy’n wynebu’r dyfodol gan edrych allan ar y byd, a harneisio’i sgiliau creadigol, ei harloesedd a'i huchelgais er mwyn gwella rhagolygon ei holl ddinasyddion.

Mae Dreamtigers yn dod â ni a Sefydliad Nazar/Gŵyl Ffoto Delhi ynghyd. Craidd y project yw ymrwymiad i weithio ar y cyd, a amlygir mewn cyfleoedd cyfatebol i artistiaid a gweithwyr creadigol proffesiynol o India a Chymru i deithio i wledydd ei gilydd a gweithio yno. Y canlyniadau allweddol fydd cydweithio creadigol ar ffurf cynllunio, datblygu a chydgynhyrchu arddangosfeydd, cyfnodau preswyl a chyfleoedd cyfnewid i artistiaid, a datblygu cynulleidfaoedd newydd trwy gyhoeddi mewn print ac ar-lein, rhaglenni addysgol, a gweithgareddau ymgysylltu digidol.

Credyd photo © Marc Arkless
Credyd photo © Marc Arkless

I nodi 70 mlwyddiant Annibyniaeth India a lansio’r project, bydd Ffotogallery, ym mis Mawrth 2017, yn cyflwyno’r dangosiad cyntaf yn y DU o Kanu’s Gandhi, arddangosfa newydd o luniau prin a phersonol o Mahatma Gandhi gan ei or-nai a’i groniclydd personol, Kanu Gandhi. Curadwyd gan Prashant Panjiar a Sanjeev Saith.

Bydd dau guradur ifanc dawnus, Bhooma Padmanabhan ac Anshika Varma, yn treulio cyfnod preswyl yng Nghymru yn Ebrill/Mai, gan gyfrannu at fewnosod eitemau yn Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd 2017 a chynhyrchu A Million Mutinies Later – India at 70, arddangosfa am India yn Ffotogallery ym mis Mehefin, dan oruchwyliaeth Prashant Panjiar.

Supported by