Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

kennardphillipps

Yn State of the Nation, gwaith comisiwn arbennig ar gyfer Diffusion 2017, mae gwrthwynebu’r status quo yn rhan annatod o'r broses o ddadadeiladu delweddau a naratifau y newyddion. Fe'i crëwyd o ddeunyddiau bob dydd, montages o ddelweddau a thestun. Mae kennardphillipps yn palu dan wyneb geiriau a delweddau er mwyn arddangos y cysylltiadau rhwng y mwyafrif gorthrymedig a'r élite gwleidyddol, cyfoethog. Maent yn ailgymysgu gweithiau cynharach â gweithiau newydd er mwyn mynd i'r afael â materion cyfoes – Trump, Brexit, argyfwng ffoaduriaid ac ymfudwyr ac arfau niwclear.