• Pride in Diversity

  The Cardiff – Pride in Diversity project focused around a series of artist-facilitated workshops

 • Learning

  Education Resources

  “Poppies” A comprehensive guide to producing your own documentary project.

 • Learning

  A Mini Revolution!

  Mae plant Ysgol Gynradd Radnor Road yn gwneud eu meddyliau yn glir ynglŷn â gwleidyddiaeth heddiw, yn eu cerdd ac animeiddiad gwych.

 • Resources

  Diffusion Guides + Resources

  Mae Gŵyl Diffusion wedi cynhyrchu nifer o adnoddau i fod o gymorth ichi archwilio y rhaglen am fis gyfan o arddangosfeydd, ymyriadau, dangosiadau, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau.

 • Resources

  Diffusion In a day

  Heddiw byddwn yn dangos i chi sut i wneud ‘Diffusion mewn diwrnod’, ffordd berffaith o wario Dydd Sadwrn braf yn edrych ar waith gwych, a gweld golygfeydd hardd Caerdydd.

 • Upcoming

  Rowan Lear’s Lunchtime Gallery Talks

  Golwg ddyfnach ar ffotograffiaeth a'r chwyldro. Mewn tri digwyddiad, bydd Rowan Lear yn darparu fframwaith ar gyfer trafod ac ymchwilio i dair o themâu yr ŵyl.

 • Event

  Diffusion Symposiwm

 • Project

  Ffotomatic for the People

  Following the project’s success in 2015, Ffotogallery have teamed up with I Loves The ‘Diff once more to relaunch #Ffotomatic for Diffusion: International Festival of Photography from 1-31 May 17.

 • Project

  Dreamtigers

  Mae Dreamtigers yn dod â ni a Sefydliad Nazar/Gŵyl Ffoto Delhi ynghyd.

 • Get Involved

  Galwad am Wirfoddolwyr i’r Ŵyl

  Hoffech chi chwarae rhan yn Diffusion? Rydym yn edrych am bobl frwdfrydig sy’n fodlon rhoi o’u hamser a’u gwybodaeth arbenigol i helpu i gynllunio a darparu’r ŵyl.

 • Project

  Buzz DIY

  Ar y cyd â Diffusion 2017, bydd Cylchgrawn Buzz yn curadu BUZZ DIY - rhaglen gyfranogol gyffrous yng ngofod creadigol newydd y Tramshed, Caerdydd.

 • Interview

  kennardphillipps

  Mae kennardphillipps yn palu dan wyneb geiriau a delweddau er mwyn arddangos y cysylltiadau rhwng y mwyafrif gorthrymedig a'r élite gwleidyddol, cyfoethog.

 • Upcoming

  Revolution 2017

  Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd Mae dathliad dwyflynyddol Ffotogallery o ffotograffiaeth a chelf gyfoes o safon fyd-eang yn dychwelyd 1-31 Mai.

 • Event

  Zeitgeist

  Bydd arddangosfa arbennig yng Nghanolfan y Mileniwm, Zeitgeist, yn dangos gwaith a gyflwynwyd mewn ymateb i Alwad Agored fyd-eang Diffusion.