Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Galwad am Wirfoddolwyr i’r Ŵyl

Volunteer for Diffusion

Hoffech chi chwarae rhan yn Diffusion? Rydym yn edrych am bobl frwdfrydig sy’n fodlon rhoi o’u hamser a’u gwybodaeth arbenigol i helpu i gynllunio a darparu’r ŵyl.

Gallai gwirfoddoli gynnig profiad gwerthfawr i chi mewn meysydd fel:

  • bod yn dywysydd byw i’r ŵyl
  • gosod arddangosfeydd a’u tynnu i lawr 
  • gweinyddiaeth a marchnata
  • dogfennu (tynnu ffotograffau, ffilmio a golygu)
  • stiwardio digwyddiadau

Bydd Diffusion yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth ac mae gennym gyfleoedd a fydd yn gweddu i amrywiaeth eang o ymgeiswyr o bob cefndir. Does dim gofynion penodol ar gyfer gwirfoddoli ac eithrio diddordeb angerddol mewn ffotograffiaeth gyfoes ac awydd i wirfoddoli.

Swnio’n ddiddorol? Os gwelwch yn dda neu e-bostiwch [email protected] am fwy o wybodaeth.