Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Zeitgeist

Zeitgeist open call

Bydd arddangosfa arbennig yng Nghanolfan y Mileniwm, Zeitgeist, yn dangos gwaith a gyflwynwyd mewn ymateb i Alwad Agored fyd-eang Diffusion. Y nod yw dal ysbryd ein hoes, tanlinellu beth sy’n digwydd go iawn, cynnig mewnwelediad ac atebion newydd, a herio’r stwtws quo. Gyda’n porthwyr newyddion yn ddiweddar dan eu sang â Brexit, Trumpiaeth, newid hinsawdd, tlodi, anoddefgarwch crefyddol, yr argyfwng mewnfudwyr a ffoaduriaid, rheoli ffiniau a boneddigeiddio, bydd Zeitgeist yn holi beth mae hyn oll yn ei olygu i’r unigolyn a chymdeithas wrth symud ymlaen.

I weld y prosiectau a'r cyflwyniadau ar-lein, ewch i: zeitgeist.diffusionfestival.org

Llun © Nothing To Worry About, James Hudson