Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Dysgu

O’r rhaglen fis o hyd o arddangosfeydd a digwyddiadau, gallwn lunio taith benodol ar gyfer eich grŵp chi.

Mae ymweliadau grŵp â’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim ond eu bwcio trwy’r Tîm Dysgu yn [email protected]

Cyn gynted ag y derbyniwn eich ffurflen fwcio, fe anfonwn gadarnhad atoch a dechrau llunio’ch taith arbennig. Dylid bwcio teithiau tywys rhad ac am ddim o leiaf dridiau o flaen llaw.

Does dim angen bwcio os ydych yn ysgol sydd am ymweld ond heb angen taith dywys.

Ar ôl derbyn eich ffurflen fwcio, byddwn yn anfon cadarnhad ac yn trafod gyda chi pa arddangosfeydd a fyddai’n fwyaf perthnasol i’ch grwp. Wrth i chi gyrraedd pob canolfan, bydd tywysydd neu aelod o’r staff yno i’ch croesawu. Bydd y teithiau eu hunain yn para rhyw 20 munud ym mhob arddangosfa. Ein nod yw hwyluso trafodaeth anffurfiol o’r gwaith gyda chyfle i’r grŵp ofyn cwestiynau ac ymuno mewn dialog greadigol.

Iechyd a Diogelwch. A fyddech cystal â nodi mai athrawon a goruchwylwyr sy’n gyfrifol am ddiogelwch myfyrwyr bob amser. Mae gan rai o’r gweithiau elfennau sydd heb eu cysylltu’n ddiogel, felly byddwch yn ymwybodol os bydd myfyrwyr yn cyffwrdd â nhw.

Siaradwch â’r Tîm Dysgu. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r teithiau neu os oes angen gwneud trefniadau arbennig, peidiwch â phetruso i ofyn [email protected]. Ein nod yw ymateb i ebyst o fewn dau ddiwrnod gwaith.