• Workshop

  Building the Revolution

  y traddodiad 'gwerinol' mewn ffotograffiaeth a phensaernïaeth • darlunio moderniaeth • adfeilion pensaernïaeth • cynllunio trefol a delweddu pensaernïol

 • Project

  Cardiff Pride of Place Book Launch

  Mae llyfr newydd gan Oriel Caravan yn coffáu eu prosiect hynod boblogaidd, 'Cardiff Pride of Place', a gynhaliwyd yn The Abacus yn ystod gŵyl Diffusion 2015.

 • buzz diy

  Chwarae Offeryn mewn Sesiwn Stiwdio gyda Stiwdio Corner House

  Stiwdio Corner House, un o'r stiwdios recordio mwyaf blaengar yng Nghaerdydd, fydd yn cyflwyno'r gweithdy hwn i gerddorion sydd eisiau cyngor ynglŷn â chwarae mewn sesiwn recordio mewn stiwdio.

 • Film

  Citizen Jane: Battle for the City

 • Film

  Clash

 • Talk

  Diffusion 2017: Symposiwm

  Ffocysa’r Gynhadled Diffusion ar ddau fater allweddol, gyda chyfraniadau gan artistiaid sy’n arddangos, penseiri, cynllunwyr, damcaniaethwyr diwylliannol ac arbenigwyr dinasyddol ymroddedig.

 • Event

  Disco Concrete: A Sonic Intervention

 • Film

  Earth

  Campwaith barddonol mud sy'n cyfleu gweledigaeth ddelfrydol o bosibiliadau Comiwnyddiaeth — ac a gwblhawyd toc cyn i Staliniaeth newid ffocws y Chwyldro.
  + live score by R Seiliog

 • buzz diy

  Gweithdy ‘Zines’ Tristan Manco

  Bydd Tristan Manco, y dylunydd a'r cyfarwyddwr celf uchel ei barch, yn cynnal gweithdy gwneud ‘zines’ (llyfrau / cylchgronau) hunan-gyhoeddedig.

 • buzz diy

  Gweithdy Cyhoeddi Annibynnol gyda Buzz Magazine

  Bydd Buzz Magazine, cylchgrawn diwylliannol mwyaf hirhoedlog de Cymru, yn cynnal gweithdy am gyhoeddi annibynnol.

 • buzz diy

  Gweithdy Cynhyrchu Cerddoriaeth gyda Stiwdio Corner House

  DIM TOCYNNAU AR ÔL

 • buzz diy

  Gweithdy Ffilmio ar Ffôn Clyfar gyda David Evans

  Bydd y gweithdy'n edrych ar dechnegau a fydd yn galluogi gwneuthurwyr ffilm ifanc i wneud eu ffilmiau eu hunain am y nesa' peth i ddim, gan ddefnyddio'r ddyfais sydd ym mhoced pob un byth a hefyd.

 • buzz diy

  Gweithdy Ffotograffiaeth a Ffilmio Sglefrfyrddio gyda CSC

  Bydd Clwb Sglefrfyrddio Caerdydd yn cynnal gweithdy ffotograffiaeth a ffilm a fydd yn canolbwyntio ar hanes sglefrfyrddio a'r holl dechnegau y bydd eu hangen arnoch i ffilmio a thynnu lluniau o sglefr

 • buzz diy

  Gweithdy Graffiti gyda Kieron Jones

  DIM TOCYNNAU AR ÔL

 • buzz diy

  Gweithdy Gwneud Posteri / Taflenni Gigs gyda Liam Barrett

  Bydd Liam Barrett, sydd wedi darlunio i The New York Times a chylchgrawn Vice, yn cynnal gweithdy gwneud posteri a thaflenni gigs.

 • buzz diy

  Gweithdy Peirianneg Stiwdio gyda Stiwdio Corner House

  DIM TOCYNNAU AR ÔL

 • buzz diy

  Gweithdy Zines James Green

  Bydd yr artist cain uchel ei barch, James Green, yn cynnal gweithdy collage/’zines’.

 • Film

  I Am Not Your Negro

 • Film

  Letters From Baghdad

  Mae'r ffilm ddogfen hon, sy'n beirniadu gwladychiaeth, yn archwilio bywyd rhyfeddol yr awdures, yr archeolegydd, y diplomydd a'r ysbïwraig Seisnig,Gertrude Bell, wrth iddi deithio drwy'r Dwyrain Canol

 • Film

  Napoleon

  Tracing Napoleon’s life from a school boy throwing snowballs through to his victory on the battlefield

 • Film

  Neruda

  Yn Chile, tua diwedd y 1940au, mae Pablo Neruda yn ffoi rhag gormes y llywodraeth.

 • Event

  Panic Buy Inc @ Art Car Boutique

  Mae Diffusion 2017 yn cyflwyno ‘One Revolution a Second’ i Art Car Bootique, hanes rhyngweithiol a chyflwynir gan artistiaid cyfunol, cysyniadol newydd: Panic Buy Inc.

 • Workshop

  Picturing the Revolution

  y ffotograff fel tystiolaeth • montage ffotograffig fel delwedd chwyldroadol • datblygiad y ffotonewyddiadurwr • y dinesydd fel newyddiadurwr, cyfryngau cymdeithasol a'r ffôn camera

 • Project

  Saturday Girl

 • Film

  The Handmaiden

  Caiff Nam Sook-hee ei hanfon i ystâd wledig i weithio ac i berswadio nith gyfoethog y meistr Japaneaidd, y Fonesig Hideko, i briodi cydymaith iddi, sy'n esgus bod yn uchelwr.

 • Workshop

  The New Sexual Revolution

  y corff gwleidyddol • gwneud y 'queer' yn weladwy • perfformio rhywedd • diwylliant y consensws vs y gwrth-ddiwylliant • adolygu hanesyddol • lgbtqi+hawliau

 • Talk

  These Rotten Words - Talks At 4

 • Event

  Trafodaeth 'Salon Gelfyddyd ac Athroniaeth'

  Trafodaeth 'Salon Gelfyddyd ac Athroniaeth'

  gyda Dr Martyn Woodward, Amelia Johnstone a'r Athro Clive Cazeaux
  o Ysgol Gelfyddyd a Dylunio, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

 • Talk

  Y Gyfnewidfa Breuddwydion Amhosibl

  Dewch ac eich brechdanau ac ymunwch a ni i freuddwydio syniadau amhosibl. Pa fath o waith artistig byddem yn creu os byddem yn anghofio disgyrchiant, arian, patrymau cymdeithasol a chyfyngiadau