Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Boundary Art

Agorodd Boundary Art yn 2015 ac mae’n cysegru ei hun i gyfuno cyfathrebu a hyrwyddo rhwng diwylliannau’r Gorllewin a China, gan gredu na ddylai unrhyw ffiniau fodoli rhwng y ddau ddiwylliant, dim ond gwahaniaethau. Bwriad Boundary Art yw bod yn bont sy’n cyflwyno agweddau ar ddiwylliant China – peintio ag inc, caligraffeg, seremonïau te, er enghraifft – i gynulleidfa newydd yn y DU, tra’n creu cyfle hefyd i gynulleidfa Chineaidd i weld celf fodern Orllewinol. Mae gwerthfawrogi’r hanes a’r athroniaeth a amlygir mewn celf Chineaidd yn gyferbyniad diddorol â symudiad dilyffethair a chreadigol celf Orllewinol.