Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Merchant Place

Mae Merchant Place, neu’r Hen Swyddfa Bost, yn adeilad rhestredig (Graddfa 2) tri llawr, mewn man amlwg yn y Bae. Mae yno olygfeydd ardderchog o'r datblygiadau diweddar yn y Bae. Mae'r swyddfeydd yn cael eu hadnewyddu'n chwaethus er mwyn cadw nodweddion pensaernïol trawiadol yr adeilad. Pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau, bydd y gofod yn darparu gofod swyddfa agored o ansawdd uchel.