Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Turner House

Fel y prif rym o blaid ffotograffiaeth gyfoes yng Nghymru, cydnabyddir Ffotogallery fel y fforwm ar gyfer trafodaeth gyfoes ac fel ffocws i ddatblygiadau newydd mewn celf ffotograffig Brydeinig a rhyngwladol. Fel sefydliad cenedlaethol, mae ein golygon yn naturiol ar y byd allanol, gyda rhaglen o arddangosfeydd o waith ffotograffwyr o Gymru a gweddill y byd. Yn ogystal â chynnal Diffusion, Ffotogallery a guradodd ac a gyflwynodd yr artist Helen Sear yn Cymru yn Fenis 2015. Bydd gwaith arddangos, cyhoeddi ac addysgu beunyddiol Ffotogallery yn hyrwyddo egin-artistiaid ffotograffig a seiliedig ar lens sy’n byw yng Nghymru, yma ac mewn gwledydd tramor, ac yn meithrin y genhedlaeth nesaf o ymarferwyr creadigol. Ffotogallery yw’r asiantaeth flaen yn y rhaglen drawswladol o gydweithredu diwylliannol, European Prospects, ac mae’n ymrwymedig i weithio’n rhyngwladol yn Ewrop a thu hwnt, gan gynnwys partneriaeth bwysig rhwng India a Chymru, gyda Gŵyl Ffoto Delhi a Sefydliad Nazar ar gyfer 2017/18.