Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Wales Millennium Centre

Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd yw cartref cenedlaethol Cymru i'r celfyddydau perfformio. Fel un o brif atyniadau diwylliannol y DU a chartref i wyth o bartneriaid preswyl, mae'r gyrchfan Gymreig yma'n rhoi llwyfan i sioeau cerdd, opera, ballet, syrcas a dawns gyfoes ochr yn ochr â'r rhaglen fwyaf o berfformiadau am ddim yn y DU.

Gan ddyheu i fod yn ffwrnais awen fel y disgrifiwyd yn ei harysgrif byd-enwog, mae'r Ganolfan wedi ymrwymo i weithio â phobl o bob oed yn ei chymuned amrywiol. Trwy raglen uchelgeisiol o waith Dysgu Creadigol a Chysylltu â'r Gymuned, mae'r Ganolfan yn gwneud y celfyddydau yn hygyrch i nifer fawr o bobl efallai na fyddai wedi cael y cyfle fel arall. Mae'r profiadau artistig unigryw yma yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl ledled Cymru a thu hwnt, gan ddefnyddio creadigrwydd i godi dyheadau.